Riddersand skole

Informasjon om byggeprosjekt på Riddersand skole

Fet kommune er i stor vekst i antall barnehage- og skolebarn. Som følge av dette skal Riddersand skole utvides til en kapasitet på inntil 540 elever o...

Kontakt oss

Samfunn og næring, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf:. 63 88 61 00