Den kulturelle skolesekken

Kleberstein, Piggåsen DKS 4. trinn

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får alle elever i landet oppleve kunstproduksjoner innen alle sjangre, levert av profesjonelle kunstnere.

Ordningen er todelt:

Akershus fylkeskommune tilbyr et variert kunstuttrykk til kommunene gjennom grunnpakka.

I tillegg til dette har Fet kommune en lokal plan for Den kulturelle skolesekken, som administreres av kulturenheten i Fet kommune.
Tilbudene kan ha små variasjoner fra år til år.

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00