Mestre hverdagen

Hverdagsrehabilitering

Oversikt over hverdagsrehabilitering i kommunen
Søknadsskjema
Brosjyre
hvr@fet.kommune.no

Bostøtte

Bostøtte

Klikk for å se oversikt over bostøtte i kommunen

Leger & fastleger

Leger i kommunen

Klikk for å se oversikt over leger i kommunen

Kommunens tilbud

Helsetjenester

Klikk for å se oversikt over kommunens helsetjeneste

Kommunens tilbud

Psykisk helse og rus

Klikk for å se oversikt over kommunens helsetjeneste

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

Selvhjelp

Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

For Barn og unge under 18 år - https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge

For voksne - https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

I Fet kommune kan Tildelingskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Tlf.: 63 88 75 00

Og helsetjenesten for barn og unge, e-post: helsetjenesten@fet.kommune.no  eller barnet/ungdommens helsesykepleier på helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

Fet helsestasjon. Tlf.: 63 88 77 80 (mandag, onsdag, torsdag kl 08:00 – 14:00).