Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

For Barn og unge under 18 år - https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge

For voksne - https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

I Fet kommune kan Tildelingskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Tlf.: 63 88 75 00

Og helsetjenesten for barn og unge, e-post: helsetjenesten@fet.kommune.no  eller barnet/ungdommens helsesykepleier på helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

Fet helsestasjon. Tlf.: 63 88 77 80 (mandag, onsdag, torsdag kl 08:00 – 14:00).

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no