Dialogmøte for alle frivillige i Lillestrøm kommune

Lag, foreninger og frivillige i kommunene Fet, Skedsmo og Sørum inviteres til dialogmøte.

Dato:                                      Onsdag 3. april 2019
Tid:                                        Kl. 18.00 – 21.00
Sted:                                      Lillestrøm Kultursenter, Stjernesalen

 

Program for kvelden:

- Åpning ved ordfører Ole Jacob Flæten.

- Kulturelt innslag v/elever fra Musikk- og kulturskolen i Skedsmo kommune.

- Samspillet mellom kommunene og frivillig sektor ved avdelingsleder Jan Ove Teksum og seksjonsleder Kjetil Andre Christensen.

- Arbeidet i paraplyorganisasjonene:

  • Lillestrøm idrettsråd – planlegging og gjennomføring av sammenslåingen av idrettsrådene

  • Lillestrøm musikkråd – planlegging og gjennomføring av sammenslåingen av musikkrådene

- Hvordan skape kultur i nærmiljøene våre?

  • Representanter fra Skedsmo, Fet og Sørum kommer med noen betraktninger.

- Diskusjon i grupper om samhandling mellom Lillestrøm kommune og frivillig sektor.
Her kan du se Skedsmo kommunes Frivillighetserklæring som et eksempel.

- Oppsummering og avslutning ved kommunaldirektør kultur Anne-Berit Haavind.

Påmelding her:
https://www.deltager.no/dialogmote-19
Påmeldingsfrist 31. mars.

 

Enkel bevertning!  Velkommen!

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut