Vigilo Appstore

Digital kommunikasjon mellom skole og hjem

I Fet kommune innfører vi kommunikasjonsløsningen Vigilo for den digitale kommunikasjonen mellom skole og hjem og ut skoleåret vil det være en gradvis overgang fra Visma Flyt Skole.

Hva er Vigilo?
Vigilo er en løsning som gir muligheter for digital toveiskommunikasjon enten du bruker mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Man må logge seg på via ID-porten for å få tilgang både i foreldreportalen på nettet og i Appen. 

Brukerveiledning for hvordan ta i bruk portalen og appen er tilgjengelig på Vigilo sine nettsider

Foreldreportal
Logg på portalen via login.vigilo.no/login/Fet/IdPorten 

App
Du kan laste ned Vigilo via Apple Store (IOS) eller Google Play (Android). 

Hvordan ivaretas personvernet i Vigilo
Personopplysninger hentes fra folkeregisteret og kontakt og reservasjonsregisteret

Hvem har tilgang?
Foreldre med foreldreansvar har automatisk tilgang.  

Retten til å få opplysninger om barnet
Om retten til å få opplysninger om barnet er omtalt i barneloven § 47 .

Den som ikke har foreldreansvaret, men er forelder, har rett til å få opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi, om ikke taushetsplikten gjelder ovenfor foreldrene (for eksempel opplysninger om den andre forelderens helsetilstand). 
Foreldre som ikke har tilgang i appen, kan bli lagt til av skolen hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Retten til å få opplysninger om barnet etter § 47 gjelder ikke dersom foreldreansvaret er fratatt etter barnevernsloven § 4-20, eller dersom det å gi opplysningene kan være til skade for barnet. 

Tilgang for andre nære omsorgspersoner
En del barn har voksne rundt seg som ikke har foreldreansvar i lovens forstand, men som likevel er viktige omsorgspersoner og bidragsytere i barnets oppdragelse. Derfor kan det være ønskelig at de skal få tilgang til relevant informasjon.

Dersom du som foresatt ønsker at nære omsorgspersoner skal ha tilgang til foresattportalen sender du en henvendelse til skolen med et slikt ønske. Skolen kan legge til disse hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Mer om personvern
Les mer om personvern og hvordan vi tar vare på personvernopplysningene dine.

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00