Digitalt løft i skolen

8-klassinger med PCer

Fet kommune gjennomfører et digitalt løft i grunnskolen. Elever får nye PC-er, skoleadministrasjonen blir mer effektiv og lærere får kompetanseheving.

 

Skolen skal gi elever digitale ferdigheter slik at de kan utnytte verktøy og være rustet for å få nytte av digital utvikling.

I disse dager deler Fet kommune ut nesten 300 spesialtilpassede elev-PCer. I løpet av tre år skal alle elever på 5.-10. trinn ha sine egne PCer. Elever på 1.-4. trinn skal ha tett dekning av nettbrett.

Nye verktøy setter krav til ny kunnskap. Lærere og skoleledere gjør en stor innsats for å lære seg hvordan de kan bruke verktøyene best mulig. Slik kan de hjelpe elevene våre til å lære enda mer og bli godt rustet for framtida.