Digitalt løft på Østersund ungdomsskole

PC, Østersund-01

I løpet av det siste året har Østersund ungdomsskole arbeidet med å få til gode ordninger for PC-dekning til elevene. Målet har vært å gi alle elevene tilgang til egen PC. Allerede i vinter hadde halvparten av elevene på 8.trinn fått nye bærbare datamaskiner. 

Alle nye 8.-klassinger samt de resterende tre klassene på årets 9.trinn, har høsten 2018 fått egne PC-er. Dette er maskiner som elevene selv disponerer hele skoleløpet på ØUS, og gjør at skolen kan øke elevenes digitale kompetanse. I forbindelse med dette løftet i PC-tilgang, har skolens øvrige PC-er blitt frigjort slik at 10.trinnselevene også har tilgang til egne PC-er. Målet med full PC-dekning til alle elever er dermed nådd. Skolen kan også tilby PC til elevene i timer på spesialrom der dette har vært vanskelig tidligere.

Her finner du produktarket for elev-PCene som er delt ut på Østersund Ungdomsskole

Nye rom, nye muligheter
Ved høstens skolestart ble det også montert nye, interaktive skjermer på mange av klasserommene. Sammen med PC-løftet, er dette med på å gjøre det lettere å ta i bruk flere digitale løsninger i undervisningen. Planen framover er at alle klasserom får skjermer, slik at lærere og elever på ØUS er en del av digitaliseringen som trengs for å møte dagens og framtidens utfordringer.

østersund klasserom.jpg
De nye klasserommene på Østersund gir godt lys, god ergonomi - og er utstyrt med splitter nye elektroniske tavler.

 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen