Andre utleielokaler enn de kommunale

Har du behov for å leie lokaler til bryllup, jubileum, barnedåp, minnesamvær, barneselskap, mm. For mer informasjon om pris, ledige utleiedatoer, besiktigelse, ta kontakt med:

Dalheim
Kinnveien 82, 1903 Gan, tlf. vaktmester/utleie:  991 24 200
Hjemmeside:  http://www.dalheim.nu/

Faldalen virksomhetssenter
Haugveien 33, 1903 Gan, Kontakt: tlf. 63 88 30 00 / 917 50 752 eller e-post: faldalen@virksomhetssenter.no
Hjemmeside: virksomhetssenter.no

Fethallen
Fet idrettslag administrerer utleie av hallen.
Kontakt Atle Søgård tlf. 906 53 016.

Fedrelandet
kontakt: Fet IL, e-post: dagligleder@fetil.no, tlf. 906 53 016,
Hjemmeside: fetil.no

Fetsund Lenser - bestyrerboligen
Utleier er Fetsund Lenser, tlf. 63 88 75 50
Hjemmeside: fetsundlenser.no

Gansvika Kro
1903 Gan tlf. 63 88 26 66
Lokaler: Skipperpuben, spisestuen eller fagmestersalongen - ett eller flere lokaler.
Hjemmeside: gansvika.com

Kringen
Kringenveien 1 (rus- og alkoholfritt inne og ute). Utleier Fetsund KFUM-KFUK, kontaktperson Kjellaug Solemdal, e-post: kringen@kringen.org, tlf. 473 17 778.

Misjonshuset
Falldalsveien 13, 1900 Fetsund, tlf. 63 88 15 85 / 988 45 398, (rus- og alkoholfritt inne og ute) Utleier Fetsund Normisjon.

Nordre Roven Vels grendehus
Lokalet er velegnet for de fleste arrangement, se velforeningens hjemmeside.

Roven Grendehus
Gamle Rovenveg 141, utleier Roven Vel v/Mari Holth, mob. 923 00 130, epost: utleie.rovengrendehus@gmail.com. Mer informasjon på http://www.rovenvel.net/

Ungdommen
Faldalsveien 60, 1900 Fetsund. Utleier Fet Røde Kors, kontaktperson Dagfinn Sundsbø tlf: 977 65 835 epost: dafinn.sundsbo@gmail.com .

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)