Drømmestipendvinner 2019 Katrine Bratteng

Drømmestipendet

Drømmestipendet tildeles lovende utøvere innen kunstfag. Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeid mellom Norsk tipping og Norsk kulturskoleråd. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Det er kommunen ved kulturskolen som nominerer kandidater til den nasjonale utvelgelsen. Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen disse kategoriene; dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Søknadsfristen for kandidater er 1. februar 2019,
og søknaden sendes til kulturskolen. kulturskolen@fet.kommune.no

Info til unge kulturutøvere som kan tenke seg å søke på Drømmestipendet:
Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Nominasjonene vurderes derfor både av en fagjury og en drømmejury - drømmen til den nominerte er like viktig, og skal vektlegges like mye som ferdigheter. Øvre alder er 20 år i det kalenderåret du søker.

Disse har vunnet Drømmestipendet i Fet kommune:

2019 fløytist Katrine Bratteng
2018 billedkunstner Oda Haugen Fallet
2017 drama/teater Johanna Solstrand
2016 forfatter Ida Wallin Hagberg
2015 ballettdanser Emmeline Jansen
2014 danser Frida Berg Aas
2013 ballettdanser Marte Marie Borud Nybakken
2011 ballettdanser Aurora Skaug
2009 sanger Susanne Halvorsen Foss
2008 hornist Mari Nyborg Hauback
2007 danser Mai Benedicte Mentzoni
2005 ballettdanser Grete Sofie Borud Nybakken

Tips en venn  Skriv ut