Eiendomsskatt - fritak

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Enkelte eiendommer skal eller kan fritas for eiendomsskatt. Alle unntak fra eiendomsskatt krever hjemmel i loven.

  Målgruppe

  Eiere av eiendommer som skal eller kan fritas for eiendomsskatt med hjemmel i loven.

  Kriterier/vilkår

  Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 5
  Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 7
   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunestyret har vedtatt en liste over eiendommer som fritas for eiendomsskatt etter § 7a. Dersom andre eiendommer tilhørende «stiftelser/institusjoner» burde vært fritatt for eiendomsskatt vil kommunestyret vurdere å gi fritak på grunnlag av søknad.

  Søknad sendes til:
  Fet kommune. Eiendomsskattekontoret, Postboks 100, 1901 Fetsund
  postmottak@fet.kommune.no

  Med bakgrunn i Eigedomsskattelovas § 7b gis eiendommer som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, samt eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven fritak for eiendomsskatt frem til kommunestyret bestemmer noe annet.

  Nybygde boliger gis fritak i inntil 2 år etter at det er gitt ferdigattest, alternativt midlertidig brukstillatelse for boligen etter § 7c, frem til kommunestyret bestemmer noe annet.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 03.04.2018 15:41

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Priser og gebyrer