Eiendomsskatt

I Fet kommune har vi eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen. Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendom...

Takseringsregler

Det benyttes to ulike takseringsmetoder i Fet kommune; Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi og kommunens egne takster. Det fremkommer på eiendomss...

Eiendomsskattenemndene

Eiendomsskattenemndene er oppnevnt av kommunestyret.

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf.: 63 88 61 00