Eiendomsskatt

I Fet kommune har vi eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen. Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester og andre tilbud som bibliotek, vedlikehold av veier, osv.

Størrelsen på eiendomsskatten, altså skattesats og bunnfradrag, blir vedtatt av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Innen 1. mars hvert år kunngjøres en liste over alle eiendommers eiendomsskattetakst, skattesats, eventuelt bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. Samtidig sendes det ut skatteseddel med informasjon om hver enkelt eiendom. Skatteseddelen er ikke faktura for eiendomsskatten.

Informasjon om fakturering av eiendomsskatt finnes her.

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf.: 63 88 61 00

Priser og gebyrer