Eiendomsskattelister for 2018

Eiendomsskattelistene for 2018 er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker på Servicetorget.

Eiendomsskatteseddel er sendt ut til alle hjemmelshavere med informasjon om eiendomsskattetakst og utlignet skatt. Eiendomsskatten vil bli fakturert fordelt på to terminer, med forfall 24. april og 24. september.

 

Skattelistene er også tilgjengelig her:

Selvhjelp