Eiendomsskatten for 2019

Eiendomsskattelistene legges nå ut til offentlig gjennomsyn og vil ligge ute i 3 uker.

Listene ligger nederst på denne siden. I tillegg er papirversjon av listene tilgjengelig på Servicetorget på Fet rådhus.
 
Eiendomsskatteseddel med informasjon om eiendomsskatten for 2019 er sendt til fakturamottakere av fast eiendom i Fet kommune. Klagefristen er 12. april 2019.
 
Eiendomsskatten faktureres over to terminer med forfall 24. april og 24. september.

2019-03-04 Nils Johan Fosli
Tips en venn  Skriv ut