Eiendomsskattenemndene

Eiendomsskattenemndene er oppnevnt av kommunestyret.

Møter i eiendomsskattenemndene er ikke offentlige.

Sakkyndig eiendomsskattenemnd har ansvaret for å verdsette eiendommene for eiendomsskatteformål. Som et ledd i dette arbeidet utarbeides det takseringsregler.
 

Sakkyndig eiendomsskattenemnd er sammensatt slik

Leder Yngve Lofthus Teigen - med personlig varamedlem Shin Elisabeth Christiansen
Nestleder Ingrid Sundsbø - med personlig varamedlem Jens Erik Solberg
Nicolai Jakhelln -  med personlig varamedlem Kjetil Dahler

Når kommunen mottar klager på eiendomsskatten, behandles disse først av sakkyndig eiendomsskattenemnd. Dersom de ikke tar klagen til følge, sendes den videre til klagenemnda.
 

Klagenemnd for eiendomsskatt har følgende medlemmer

Leder Harald Svendsen - med personlig varamedlem Inger H. Foss Johansen
Nestleder Anne Marie Gisholt - med personlig varamedlem Kåre Steinsland
Morten Thorvaldsen - med personlig varamedlem Hanne Nerdrum

 

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf.: 63 88 61 00

Artikler og nyheter

Priser og gebyrer