Kommuneplan 2007-2019

Vedtatt 21. mai 2007. Erstattet av ny plan i møte den den 22. juni 2015.

Kommuneplanen består av følgende deler: Samfunnsdel, Arealdel, kart, rammeplan for avkjørsler og støysonekart. Se lenker under.

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk