Elektronisk samhandling innen helse - kontaktpunkter

Nedenfor fins kontaktpunkter for elektronisk meldingsutveksling for Fet kommune.Samhandlingspartnere er blant annet Akershus Universitetssykehus (A-hus), fastleger og kommunal akutt døgnenhet (KAD).

Kontaktinformasjon for Fet kommune:

Virksomhetssertifikater

Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk helsenett sitt adresseregister.

Rutiner

For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, ta kontakt med systemansvarlig.

Meldinger i produksjon med versjonsnummer.

Fastleger

 • Avviksmelding (1.0)
 • Forespørsel (1.0)
 • Svar på forespørsel (1.0)
 • Legemiddelopplysninger (1.4)
 • Helseopplysninger til lege (1.5)
 • Orientering om dødsfall (1.5)
 • Orientering om tjenestetilbud (1.5)

Sykehus

 • Avviksmelding (1.0)
 • Forespørsel (1.0)
 • Svar på forespørsel (1.0)
 • Epikrise (1.1)
 • Helseopplysninger ved søknad (1.5)
 • Innleggelsesrapport (1.5)
 • Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
 • Melding om innlagt pasient (1.5)
 • Melding om utskrevet pasient (1.5)
 • Melding om utskrivningsklar pasient (1.5)
 • Utskrivningsrapport (1.5)
Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Tildelingskontoret

Tlf.: 63 88 75 40