Elever på Østersund lager fremtidshus

fremtidshus2

Elever ved 10. trinn Østersund ungdomsskole, har hatt kulturverksted med navnet "Metropolis". Her har de skapt hver sin framtidsbygning i forbindelse med DKS-prosjektet «Kunst som politisk virkemiddel». Første del av prosjektet var utstillingen «Brave new world?» på Akershus kunstsenter. Andre del var verksted og skulpturbygging.  Kursholder var Mark Wennberg.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen omfatter alle skoler i Norge, både grunn- og videregående skole. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program. I Akershus ligger Den kulturelle skolesekken under Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.

Programmet for Fet kan du finne ved å klikke her

fremtidshus1
fremtidshus2
fremtidshus3
fremtidshus4
fremtidshus5
fremtidshus6
fremtidshus7

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00