Elevråd

Elevrådet har mange ulike oppgaver og består av en representant og en vararepresentant fra hver klasse. Elevrådet holder jevnlig møter gjennom skoleåret.

Elevråd 2018-2019

For skoleåret 2018/2019  består styret i elevrådet av:
Leder: Nina Skrimstad 10 B
Nestleder: Thomas Palmer Skartlien 10 A
Sekretær: Elida Søbakk 10 C
Kontaktlærere elevråd: Malin Fuløp og  Lene Elvethun Torskenes.

Elevrådsaktiviterer

Elevrådet jobber for et godt skolemiljø og har sitt eget kontor som skal være bemannet i friminuttet i begge pauser kl. 10.00-10.20 og  kl. 11.50-12.45

Det lånes ut utsyr slik at elevene kan være aktive i friminuttet.

Hver onsdag og torsdag arrangerer Vi-lederne aktiviteter og elevrådet har ulike aktiviteter i friminuttet på fredager i storefri.

Juleball

Hvert år avholdes det juleball på skolen. 10. trinn har ansvaret for selve ballet sammen med Malin Fuløp, elevene står  for kåringer og opptreden.

Dørene åpner 30.november klokken 18:30 for 10.trinn.. For 8. og 9. trinn åpnes dørene kl. 19:00.

Dersom du lurer på noe som har med BUKS, elevråd, Vi-ledere eller SU å gjøre kan dere bare kontakte Malin Fuløp.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen