Elevråd

Ansatte

Elevrådet har mange ulike oppgaver og består av en representant og en vararepresentant fra hver klasse. Elevrådet holder jevnlig møter gjennom skoleåret.

Elevråd 2016 -2017

For dette skoleåret består styret i elevrådet av:

Leder: Hieu Mihn Tran
Nestleder/ledere: Nikolai Evensen
 

Ansvarlig lærer for elevrådet

Trond Lenvik  trond.lenvik@fet.kommune.no

 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Garderveien 4, Fetsund
Tlf.: 63 88 27 70
hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Rektor: Torun H. Skrimstad
torun.h.skrimstad@fet.kommune.no