Elevråd

Nytt elevråd for skoleåret 2017-2018 velges rett etter skolestart. Første halvår består elevrådet av representanter fra 2. - 7. trinn. Fra januar har vi også med to representanter fra 1. trinn.

Første elevrådsmøte/ konstituerende møte 05.09.17

Skolen, ved elevråd, skal snarest velge årets representanter til BUKS.

Kontaktlærer for elevrådet er Bodil Torp Huse.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kinnveien 56, Gan. 
Tlf.: 63 88 82 00 
Direktenummer SFO 474 89 133
dalen.skole@fet.kommune.no

Rektor: Svein Gullerud
svein.gullerud@fet.kommune.no