Elg - fellingsavgift

Avgiftene settes til makssatsene fastsatt av Miljødirektoratet.

Lenke til direktoratet, les prisene her.

 

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter