Elgjakten starter fredag 5. oktober

Elgjakt, skilt

Via aviser og sosiale medier, kan man se at elgjakta er i gang i en del nabokommuner. I Fet og Sørum øst elgvald er det besluttet at denne jakten starter fredag 5. oktober. 

Jakttid 

Fra referatet til årsmøtet: Alle var positive til utvidet jakt etter oktober. Det ble vedtatt fortsatt jaktstart 5. oktober i vårt vald. Flertall for fortsatt fleksibilitet for jakt etter oktober, men hvert lag henstilles til å ta ansvar for bestanden i eget jaktfelt og jakte deretter. Det kommer frem at de fleste lagene har gjort denne vurderingen utover høsten. Leder henstilte til at alle jaktvald legger opp til mest mulig samjakt med småviltjakta, og da spesielt i november og desember. 

Jaktlagene i Fet kommune som hører til Fet og Sørum øst elgvald er:
·         Fet kommuneskogs jaktlag
·         Byseterlaget
·         Nordre Enebakkneset jaktlag
·         Søndre Enebakkneset jaktlag
·         Grunneierlaget.

Kontakt oss

Samfunn og næring,
Rådhuset, Kirkeveien 85

Tlf 63 88 61 00