Endringer i sendingene fra kommunestyremøtene

kommunestyremote 25 mai

Årvåkne innbyggere har kanskje lagt merke til at den siste sendingen fra kommunestyremøtet var annerledes enn de tidligere. Vi ønsker her å forklare litt om hvorfor disse endringene skjer i disse dager.

Fet kommune består av en rekke sektorer og fagområder, hvor det kan være utfordrende å ha kompetanse til alle fagsystemer og digitale løsninger innenfor kompetanseområdene. I 2016 startet vi å kartlegge alle systemer - med et formål å få ut alt potensiale i eksisterende programvare, før man evt bestiller ny og annen. Kommunesammenslåing, endring av organisasjon, ny ledelse på en rekke nivåer og noen langtidssykemeldinger, har forsinket dette arbeidet.

Før jul ble det bestilt nytt utstyr i kommunestyresalen og pga kapasitetsutfordringer, har vi ikke fått sett på det fulle potensialet i dette utstyret før nå. Hensikten her er å utnytte utstyr som brukes lite - til å kunne utnytte mer og bedre for hele organisasjonen, og bygge opp kompetanse til å håndtere dette på en god måte.

På flere plattformer
Sendingene nå vil være mer dynamiske, med fokus på de som til enhver tid har ordet. Vi vil også forsøke å få streamet sendingen på flere plattformer (som YouTube, Facebook etc) - og skal lage "høydepunkter" som kan være enklere å distribuere i forskjellige interne og eksterne plattformer.

Her er vår første, fulle kommunestyresending på Facebook:

 

Har du innspill og tilbakemeldinger på dette arbeidet, ta gjerne kontakt.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00