Ergo- og fysioterapitjenester

Dette er tjenester for mennesker i alle aldre med ulike sykdommer eller skader, funksjonshemninger eller risiko for helseplager.

Ergoterapeut gir tilbud til mennesker som av ulike årsaker har problemer med å utføre daglige aktiviteter eller står i fare for å få det. Aktuelt i alle aldre eller faser i livet.

Fysioterapeut skal ivareta befolkningens behov for forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet i nært samarbeid med andre relevante tjenester.

 

2014-11-20 Åse F Dannemark
Tips en venn  Skriv ut