Ergoterapi

Ergoterapeuter hjelper brukerne med tilrettelegging av eget dagligliv. Tilbudet er til mennesker i alle aldre som har problemer med å utføre daglige a...

ergo- og fysioterapitjenester

Dette er tjenester til mennesker i alle aldere med ulike sykdommer eller skader, funksjonshemninger eller risiko for heleplager.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no