Ergoterapi

Ergoterapeuter hjelper brukerne med tilrettelegging av eget dagligliv. Tilbudet er til mennesker i alle aldre som har problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Med daglige aktiviteter menes for eksempel å stå opp, vaske seg, spise, lage mat, kjøre bil, studere, lese, se tv, høre dørklokka m.m.

Ergoterapeuten kommer gjerne på besøk for å kartlegge og vurdere behov hos brukeren. Det kan være besøk i eget hjem, på institusjon, i barnehage, skole eller på arbeidsplassen. Det er viktig å få tilpasset hverdagen slik brukeren klarer mest mulig selv og ikke opplever å fungerer dårligere. Søknader prioriteres etter behov.

Vi tar i mot henvsininger fra bruker selv eller pårørende i tillegg til samarbeidspartnere. Det er dessverre ventetid.

Ergoterapeutene kan nåes direkte på telefon:

Ergoterapeut for barn 404 38 047
Ergoterapeut for voksne 976 06 295.

Telefoner besvares i tidsrommet kl 09-15 ordinære arbeidsdager.

Ergoterapeutene holder til hos Helsetjenesten i Fet, Gamle Fetvei 13, 2.etg

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no