Etablererprøven etter serveringsloven - pris per forsøk

Prisen for å gå opp til etablererprøven er for tiden 400 kr per forsøk.

Fet kommune må ha beskjed dagen før dersom du ikke kan møte. Om du ikke gir beskjed, må du allikevel betale for avtalt prøvetid.
Beskjed om sykdom kan tas i mot prøvedagen før kl 09.00 på tlf 63 88 61 00.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)