Fakturering

Økonomienheten har ansvaret for fakturering av følgende kommunale krav:

 • vann, avløp, renovasjon og feiegebyr
  faktureres 4 ganger i året. Forfall 24. februar, 24. mai, 24. august og 24. november.
 • eiendomsskatt 
  faktureres 2 ganger i året. Forfall 24. april og 24. september
 • barnehage og SFO 
  faktureres hver mnd. Forfall den 15.
 • husleie for kommunale boliger 
  faktureres hver mnd. Forfall den 20.
 • egenbetaling for helse- og omsorgtjenster 
  faktureres hver mnd. Forfall den 20.
 • kulturskole 
  faktureres 2 ganger i året.
 • utleie av lokaler og diverse innen kulturområdet 
  faktureres fortløpende. Forfall står på faktura
 • skjenkegebyrer 
  faktureres en gang i året. Forfall i mai/juni
 • tomteleie og festeavgift
  faktureres en gang i året. Forfall april/mai
 • kommunal krav av mer tilfeldig art 
  faktureres fortløpende. Forfall står på faktura

Ved spørsmål om beregningsgrunnlag for den enkelte tjeneste må man henvende seg til den enheten i kommunen som leverer den aktuelle tjenesten.
 

Kontakt oss

Økonomienheten, rådhuset
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf 63 88 61 00

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk