Familieterapeut

Familieterapeuten gir tilbud til barn, unge og deres familier som trenger å prate om vanskelig forhold i familien.

Aktuelle temaer kan være:

Foreldrekonflikter, skillsmisse, grensesetting/tilknytning, ungdomsproblematikk, sorg/kriser.

Det utføres samtaler med hele familien, enkeltsamtaler, noe kartlegging og evnt. samarbeidsmøter med øvrige instanser i kommunen og andre.

Familieterapeuten samarbeider nært med psykolog på helsestasjonen under forutsetning av samtykke.

Ønsker du kontakt med familieterapeuten, tar du kontakt med helsesøster som er ansvarlig for barnet/ungdommen på helsestasjonen eller skolen.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no