Feiertjenesten i Fet kommune

Feiing, illustrasjonsbilde

Vinteren er i anmarsj og her kan du lese mer om feiertjenesten i kommunen vår.

Slik er feiertjenesten i Fet kommune
Det er Nedre Romerike brann- og redningsvesen som er ansvarlig for feiing og boligtilsyn i Fet kommune. Du finner mye informasjon om feiing og annen brannsikkerhet på www.nrbr.no. Særlig på denne lenken, vil du kunne lese om hvordan feiertjenesten fungerer

Før feieren kommer
Før feieren kommer, sender han en sms til deg for å gjøre en avtale. Sms-en er gratis for mottakeren og de som ikke har mobiltelefon får varsel i postkassa. I alle norske kommuner er feierens lovpålagte arbeid såkalt behovsprøvd. Det betyr at feieren under besøket sitt undersøker sotmengden, fyringsmønsteret, kvaliteten på fyringsanlegget og liknende. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte han må feie og gå tilsyn hjemme hos deg.

Gebyrsetting av tjenesten
Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger får årlig besøk av feieren, mens andre bruker peis og ovn på en slik måte at de sjelden trenger besøk. Det er Fet kommune som fastsetter det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn. Det er også kommunen som krever inn gebyret. Gebyret går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten.

Kontakt oss

Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS
Sykehusveien 10, Lørenskog

Tlf.: 67 91 04 00