Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Hyppigheten vurderes av feieren. Tjenesten gjelder helårsboliger og fritidsboliger.

Man kan søke om fritak for feiing av pipe på bolig og hytte ved å fylle ut et skjema som ligger på NRBRs hjemmeside – se lenken under. Fritaket vil gjelde for 3 år ad gangen. Etter denne tiden vil man få tilsendt et brev og må søke om nytt fritak.

NRBR, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, håndterer brannvern på vegne av Fet kommune.

Les mer på NRBRs hjemmeside 

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får varsel om feiing eller tilsyn en uke tidligere på SMS. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Tjenesten oppdatert: 20.09.2017 12:44

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Selvhjelp