Sjekk abonnement hos KF for denne organisasjonen for Nasjonal Tjenestekatalog. OrgNr=964949115

 • Generelt om tjenesten

  !!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.beskrivelse!!

  Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Hyppigheten vurderes av feieren. Tjenesten gjelder helårsboliger og fritidsboliger.

  Man kan søke om fritak for feiing av pipe på bolig og hytte ved å fylle ut et skjema som ligger på NRBRs hjemmeside – se lenken under. Fritaket vil gjelde for 3 år ad gangen. Etter denne tiden vil man få tilsendt et brev og må søke om nytt fritak.

  NRBR, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, håndterer brannvern på vegne av Fet kommune.

  Les mer på NRBRs hjemmeside 

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  !!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.veiledning!!

  Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får varsel om feiing eller tilsyn en uke tidligere på SMS. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 01.01.1970 01:00

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)