Feiing og tilsyn på hytter og fritidsboliger

Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal hytter og fritidsboliger feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. Dette innebærer at Fet kommune fra 2018 vil kreve gebyr for dette fra hytteeiere.

I 2018 vil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) på vegne av Fet kommune begynne å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger. NRBR gjør da avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter. Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen. Feieren ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjøres for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten er det ønskelig å snakke med eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt. Feieren vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr, samt gi informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner!

For mer informasjon om feiing og tilsyn av fritidseiendommer, se NRBR sine nettsider.