Fet kommune fortsetter å bosette flyktninger, etter vedtak i fra Kommunestyret.

God integrering lønner seg. Samspillet mellom egeninnsats, frivillighet, arbeidsliv og samfunn viser å ha en avgjørende betydning for integreringen, og det ser vi gode resultater av i Fet kommune det siste året.

I Fet kommune har vi pr. i dag bosatt 19 flyktninger (ikke inkludert familiegjenforening). Vi er derfor langt på veg i mål med å bosette de 25 flyktningene Kommunestyret har vedtatt at vi skal bosette i 2016. Dette vedtaket er i tråd med forespørselen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Kommunen har per nå ikke planer om å bosette enslige, mindreårige flyktninger, jfr vedtak i Kommunestyret. Vi er opptatt av å bosette flyktningene i små enheter og det er ønskelig med bolig i nærhet til butikk, barnehage/skole og offentlig kommunikasjonsmidler da dette er viktig for å oppnå god integrering.

Det siste året har antall ansatte som jobber direkte med flyktninger økt fra 1 til 3, og for første gang har Fet kommune et fungerende team som arbeider med bosetting og integrering av flyktninger. Frivillige lag og foreninger i kommunen bidrar i tillegg betydelig til inkludering av gruppen i ulike deler av samfunnslivet. For at kommunens flyktninger skal bli godt integrerte fetsokninger som bidrar til fellesskapet gjennom deltakelse og arbeid, er det viktig at vi raskest mulig gjør dem både selvhjulpne og til en del av samholdet i Fet kommune.

Vi tror at den holdningen kommunens innbyggere har vist i den siste perioden vil danne et flott grunnlag for at flyktningene som kommer til Fet vil være godt rustet til å starte nye og produktive liv som en del av vår vakre kommune og rike kulturliv. Å møte hverandre som likeverdige mennesker skaper nærhet og gir tilhørighet. Tilhørighet står sentralt i inkluderingen av mennesker vi møter i hverdagen, på skolen, treninga, butikken og ellers.  

2016-09-09 Roger Wangberg
Tips en venn  Skriv ut