Lundveien, Fetsund

Fet setter opp skoleskyss i Lundveien

Det foregår veiarbeid i Lundveien, i nærheten av Nerdrum stasjon. Statens Vegvesen har ansvaret for utbyggingen. 

Statens vegvesen vurderer at situasjonen for fotgjengere i Lundveien er tilfredsstillende og at sikringstiltakene der er gode, gitt plassen som er tilgjengelig.  

Foreldre har imidlertid ytret bekymring om barnas skolevei. Fet kommune skal vurdere skoleveien bredt utfra både fare, spesielle vansker eller annen utrygghet

Fet kommune har besluttet å sette opp skoleskyss for barn som må gå Lundveien for å komme til og fra Hovinhøgda skole. Aktuelle familier vil bli kontaktet av Hovinhøgda skole.

Vi håper skoleskyssen vil gi elevene trygghet i byggeperioden – og så gleder vi oss til at gangveien blir ferdig slik at ungene igjen kan gå og sykle til skolen!

Tips en venn  Skriv ut