Fetsund lenser og Nordre Øyeren Våtmarkssenter

Fetsund lenser sett fra vannet

Nasjonalt kulturminne, fløtningsmuseum og våtmarkssenter.

 

2,5 km av det omfattende tømmersorteringsanlegget som var i drift fra 1861 til 1985 er fredet, sammen med 20 bygninger på land. Til anlegget hører 11 slepe- og varpebåter samt en stor samling robåter. Anlegget er unikt, og kan tas i øyesyn ved å gå på flåtegangene ute i elva. Kafeer, museumsbutikk og grill.

Nordre Øyeren Våtmarkssenter tar i mot 4.000 elever i året. Barnevennlige utstillinger, bokkrok, tegnekrok og natursti. Turkafé.

Omfattende publikumstilbud i sommerhalvåret. Spesielle aktiviteter de fleste søndagene fra 1. mai til midten av september.
Se program og åpningstider på lensenes hjemmeside. 

Kontakt oss

Kulturpaviljongen,
Kirkeveien 139b (gule brakker)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00