Frukt i is

Har du ønske om endring i dine helserelaterte vaner?

Friskliv Ung i Fet og Sørum

Friskliv Ung er et tilbud til foreldre/foresatte i barnefamilier som har ønske om eller behov for endring av sine helserelaterte levevaner. Friskliv U...

Folkehelse

Folkehelse handler om hvordan vi som enkeltpersoner har det, i et befolkningsperspektiv, og alle de faktorene som påvirker dette.

Kommunedelplan folkehelse 2015-2018

Denne planen har som mål å gi en oversikt over hvilke utfordringer og hvilke ressurser Fet kommune har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utjevne s...

Partnerskap for folkehelse

Fristen for å søke om nye partnerskap er 1. april hvert år.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no