Trygghetssirkelen

Endelig er foreldreveiledningskurset COS-P i Fet!!

Helsetjenesten for barn og unge i Fet kommune tilbyr COS-P kurs til alle foresatte med barn mellom 0-6 år! Foreldreveiledningskurset er basert på Circ...
Logo Frisklivssentralen

Redusert bemanning i Frisklivssentralen

På grunn av redusert bemanning vil Frisklivssentralens tilbud i en periode dessverre være noe redusert.

Å ta seg frem i livet - våren 2018

Informasjonskvelder om å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer.
Logo HPV-vaksine til unge kvinner

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).  Vaksinen anbefales til unge ...

Folkehelse

Folkehelse handler om hvordan vi som enkeltpersoner har det, i et befolkningsperspektiv, og alle de faktorene som påvirker dette.

Kommunedelplan folkehelse 2015-2018

Denne planen har som mål å gi en oversikt over hvilke utfordringer og hvilke ressurser Fet kommune har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utjevne s...

Partnerskap for folkehelse

Fristen for å søke om nye partnerskap er 1. april hvert år.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no