Hvaltjern baderampe

Resultat av vannprøver ved badeplasser i Fet kommune 2019

Det er tatt prøver av badevannet på noen utvalgte badeplasser i kommunen -  Gansvika, Tientjern, Hvalstjern, Varsjøen og Heiavannet. 

Tilbud om radonmåling i Fet

Kommunen er kjent med at det den siste tiden har blitt tilbudt radonmålinger gjennom telefonsalg.
hjerte i sand

Fristen for å søke nye partnerskapsmidler til folkehelsetiltak er 10. juni 2019.

Partnerskap for folkehelse

Fet kommune utlyser i år en ekstra runde med partnerskapsmidler folkehelse, og det er nå mulig å søke tilskudd til folkehelsetiltak. Vi oppfordrer all...
Frukt i is

Har du ønske om endring i dine helserelaterte vaner?

Friskliv Ung i Fet og Sørum

Friskliv Ung er et tilbud til foreldre/foresatte i barnefamilier som har ønske om eller behov for endring av sine helserelaterte levevaner. Friskliv U...

Folkehelse

Folkehelse handler om hvordan vi som enkeltpersoner har det, i et befolkningsperspektiv, og alle de faktorene som påvirker dette.

Kommunedelplan folkehelse 2015-2018

Denne planen har som mål å gi en oversikt over hvilke utfordringer og hvilke ressurser Fet kommune har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utjevne s...

Partnerskap for folkehelse

Fristen for å søke om nye partnerskap er 1. april hvert år.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no