For utbyggere

Om du er utbygger og ønsker at kommunen skal overta det du bygger av infrastruktur må du kjenne til kommunens krav for overtakelse. Mer om dette finner du i dokumentene Veinorm og Kommunaltekniske krav for overtakelse av anlegg.

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm

Tlf 63 88 87 11

Selvhjelp