Foreldrebetaling i barnehage 2019/2020

Barn leker

Ny makspris for oppholdsbetaling i barnehage vil være 3.040 kroner per måned for en heltidsplass fra 1. august 2019.

Du kan ha rett til å betale mindre for barnehageplassen dersom deres husstand har mindre enn 557 242 kroner i bruttoinntekt. Er inntekten under 548 500 kroner og barna er født i perioden 2014 – 2017 kan dere ha rett til gratis kjernetid i tillegg.

For begge ordningene må det søkes på fastsatt skjema som finnes på kommunens hjemmeside.

Skattemelding for 2018 må legges ved søknaden, ellers vil ikke søknaden bli behandlet.

Ta kontakt med barnehagen ved eventuelle spørsmål.