Forhandlinger - møtereferater

Møtereferatene til og med 4. april 2016, gjelder forhandlingene mellom de tre kommunene Fet, Skedsmo og Sørum.

Møtereferater etter denne dato er fra forhandlingene mellom Fet og Skedsmo.

Se oversikt under her.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00