Forskjellig frivillig arbeid i Fet

I Fet kommune er det en rekke aktive frivillige lag og foreninger, hvor det er mulig å drive med frivillig arbeid.
Her er en liste med oversikt over hva du kan gjøre som frivillig i Fet, og hvilke lag/foreninger som ønsker seg flere frivillige.

Ønsker du å komme i kontakt med andre lag/foreninger i kommunen, så kan du gjøre det her:
http://www.fet.kommune.no/lag-og-foreninger-i-fet.333903.no.html

 

Idrett:

● Fet IL: https://www.fetil.no/Fet-IL/Sidemeny/Frivillig-i-Fet-IL.html
Frivillig i Fet idrettslag.pdf

 

Natur/hage/friluftsliv:

● Naturvernforbundet i Fet: http://naturvernforbundet.no/noa/fet/
https://www.facebook.com/Naturvernforbundet-i-Fet-1650305761859291/
(Rydding av søppel i naturreservatet, fjerning av uønskede arter i naturen, arrangere turer med forskjellig tema.)

● Fet Hagelag: fethage@online.no
(Stell i urtehage, blomsterbedd på offentlige steder i Fet.)

● Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus:
http://www.flaggermus.no/grupper_romerike/

 

Flyktninger:

● Fet Røde Kors: https://www.rodekors.no/fet
 Flyktningeguide.pdf

● KFUK-KFUM Fetsund: http://www.kringen.org/
( Lørdagstreff på Kringen/ Loppemarked / Påskeverksted – hente/lever besøkende, bidra på kjøkkenet)

● Språkpraksisplass, vil du hjelpe en flyktning med en språkpraksisplass?
flyktninger@fet.kommune.no
 

Barn og unge:

● ADHD Norge, Akershus fylkeslag: akershus@adhdnorge.no
(servering av kaffe, enkel servering, grilling, registrering av fremmøtte)

Datahjelp for seniorer
● Fet frivilligsentral: frivilligsentralen@fet.kommune.no

 

Hjelpe til under gjennomføringen av arrangementer/på kjøkkenet:
(Rigge/rydde bord og stoler, koke kaffe, steke vafler osv.)
● Fet frivilligsentral: frivilligsentralen@fet.kommune.no
(Treffpunkt 60+)

● Fet IL: medlem@fetil.no
(Tirsdagskafeen i Klubbhuset)
 

TV-aksjonen:
● Fet frivilligsentral: frivilligsentralen@fet.kommune.no
(Rodeleder, dele ut/kjøre ut bøsser, skaffe bøssebærere, servering til bøssebærere osv.)

 

 

Er det andre lag/foreninger som ønsker å komme med på listen, så er det bare å ta kontakt med Fet frivilligsentral.

frivilligsentralen@fet.kommune .no / 41 21 91 46

Kontakt oss

Kulturbygget, Kirkeveien 97, 1900 Fetsund
(over svømmehallen på Østersund)

Tlf.: 41 43 52 19
Kontortid man-fre kl. 08.30-15.00. (Ofte opptatt med arrangement på onsdager)
 

E-post
Facebook