Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Formålet med forskriften er å sikre forutsigbarhet og åpenhet for personer med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til langtidsopphold i sykehjem og heldøgns botilbud til eldre i kommunen. Følgende skal tydeliggjøres:

- Hvilke vurderingsmomenter kommunen legger til grunn for tildeling
- Hvordan kommunen administrerer ventelisten
- Hvordan kommunen følger opp personer som står på venteliste

Forskriften gjelder for eldre personer med omfattende tjenestebehov som oppholder seg i kommunen.
Forskriften gjelder i tillegg for eldre personer som har konkrete planer om å flytte til kommunen og har et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant for at de skal kunne flytte.

Forskriften er vedtatt av Fet kommunestyre den 19.06.2017 med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, 2.ledd

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Tildelingskontoret
e-post: tildelingskontoret@fet.kommune.no
Tlf.: 63 88 75 40