Har du ønske om endring i dine helserelaterte vaner?

Friskliv Ung i Fet og Sørum

Frukt i is

Friskliv Ung er et tilbud til foreldre/foresatte i barnefamilier som har ønske om eller behov for endring av sine helserelaterte levevaner. Friskliv Ung er et gruppebasert tilbud bestående av kurs, individuell veiledning og oppfølging.

I Friskliv Ung er hovedfokuset å bidra til å hjelpe familier med å endre levevaner gjennom fokus på temaer som:

  • Etablering av sunne og gode vaner i familien
  • Foreldrerollen, grensesetting, etc.
  • Endring og motivasjon
  • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
  • Kosthold og ernæring

Hvem er Friskliv Ung for?

Friskliv Ung er et tilbud for familier med barn i barneskolealder med ønske om eller behov for å endre sine helserelaterte levevaner, som for eksempel fysisk aktivitet og kosthold. Tilbudet er for familier bosatt i Fet og Sørum kommuner.

Hvordan bli deltager i Friskliv Ung?

For mer informasjon om påmelding eller annen praktisk informasjon kan det tas kontakt med helsesøster på deres skole, skolehelsetjenesten i deres kommune eller Frisklivssentralen. Kontaktinformasjon finnes på baksiden av brosjyren.

Pris

Deltagelse på tilbudet er gratis.

Friskliv Ung er et tilbud for familier med barn i barneskolealder med ønske om eller behov for å endre sine helserelaterte levevaner, som for eksempel fysisk aktivitet og kosthold. Tilbudet er for familier bosatt i Fet og Sørum kommuner.

Hvordan bli deltager i Friskliv Ung?

For mer informasjon om påmelding eller annen praktisk informasjon kan det tas kontakt med helsesøster på deres skole, skolehelsetjenesten i deres kommune eller Frisklivssentralen. Kontaktinformasjon finnes på baksiden av brosjyren.

Pris

Deltagelse på tilbudet er gratis.

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Kirkeveien 91, 1900 Fetsund (etter avtale)
Tlf.: 468 98 473

e-post: frisklivssentralen@fet.kommune.no