Frisklivssentral

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudene kan inneholde helsesamtale, fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt.
  Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralene er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.
  Den fysiske aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

  Målgruppe

  Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.

  Kriterier/vilkår

  Tilbudet er til alle som bor i Fet og Sørum, og er mellom 18 og 67 år.

  Samarbeidspartnere

  Aktuelle samarbeidspartnere kan være

  • arbeidsgivere
  • bruker- og innvandrerorganisasjoner
  • fastleger
  • frivillige organisasjoner
  • Nav
  • private aktører
  • spesialisthelsetjenesten

  Pris for tjenesten

  Oppfølging og veiledningstilbudet ved Frisklivssentralen er gratis.

  Ved deltagelse på kurs og aktiviteter kan det komme en egenandel.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.02.2018 17:41

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)