Vinter - vår 2019 Timeplan Frisklivssentralen Fet og Sørum

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet og tilbud om å delta i grupper og aktiviteter som er tilpasset den...

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter all kroppslig bevegelse som medfører at man forbruker vesentlig mer energi enn man gjør i hvile. Eksem...

Anbefalinger om fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og ...

Hvordan bli deltager på frisklivssentralen

Fastleger kan skrive ut en frisklivsresept som er en henvisning til et 12-ukers strukturert oppfølgingstilbud ved Frisklivssentralen.

Kontakt oss

Besøksadresse: Kirkeveien 91, 1900 Fetsund (etter avtale)
Tlf.: 468 98 473

e-post: frisklivssentralen@fet.kommune.no

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk