Høst 2019 Timeplan Frisklivssentralen Fet og Sørum

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet og tilbud om å delta i grupper og aktiviteter som er tilpasset den...

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter all kroppslig bevegelse som medfører at man forbruker vesentlig mer energi enn man gjør i hvile. Eksem...

Anbefalinger om fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og ...

Hvordan bli deltager på frisklivssentralen

Fastleger kan skrive ut en frisklivsresept som er en henvisning til et 12-ukers strukturert oppfølgingstilbud ved Frisklivssentralen.

Kontakt oss

Besøksadresse: Kirkeveien 91, 1900 Fetsund (etter avtale)
Tlf.: 468 98 473

e-post: frisklivssentralen@fet.kommune.no