Frivilligdagen 31. januar

Vi inviterer alle som jobber som frivillig i kommunen til en inspirasjons- og innspillkveld. Yter du en frivillig innsats i et lag eller en forening i kommunen eller som enkelt person, så håper vi du har mulighet til å komme!

Til alle frivillige i Fet kommune:
Invitasjon til Dalheim onsdag 31. januar kl 19.00

▪ Foredraget "Du er en verdifull frivillig" 
med Helge Gudmundsen
▪ Kafèdialog; hva ønskes av samarbeidet
mellom frivillig og offentlig sektor i Fet
▪ Utdeling av Frivilligprisen 2017
▪ Enkel servering

 

Helge GudmundsenHelge Gudmundsen er født i Harstad men  er bosatt i Trondheim. Der har han jobbet i nesten 30 år som frivillig i sitt lokale idrettslag, hvor han blant annet er trener og leder for Flatås Lions, et fotballag for
funksjonshemmede. For det arbeidet har han mottatt flere priser, og høsten 2016 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje. I 2017 mottok han Frivilligprisen av Norges Fotballforbund.
Nå holder han foredrag rundt om i landet. Foredragene er krydret med gode fortellinger, bilder og filmsnutter som byr på livsglede og latter, men også på livets mange utfordringer. Det handler om å bli sett og verdsatt, også som frivillig.
www.gudmundseninspirasjon.com

Påmelding til Fet frivilligsentral:
frivilligsentralen@fet.kommune.no / 41 21 91 46/ 41 43 52 19