Fugletårnet på Furusand er revet og skal gjenoppstå i 2019

Foto: Line Folkestad Skaugset. – på Jørholmen, Nordre Øyeren naturreservat.

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren på Fetsund lenser arbeider for at det i løpet av 2019 skal komme et nytt fugletårn på Furusand på Jørholmen. Det nye tårnet skal bli til glede for skoleelever, fuglekikkere, grupper og turgåere og skal bli mer stødig og romslig enn det nåværende tårnet. 

Det er bevilget midler fra Fylkesmannen til å rive det gamle tårnet og klargjøre tomten til et nytt tårn. Det gamle tårnet rives derfor f.o.m 1. oktober 2018 og vi beklager manglende utsikt i en periode. Det nye tårnet vil få samme høyde som det gamle.

Det er takket være midler besøkssenteret har fått fra Sparebankstiftelsen at prosjektet lar seg realisere, så vi gleder oss til det står flott og ferdig!

​Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren finner du her

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00