Fysioterapi

Målet for tjenesten er å ivareta befolkningens behov for forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet i nært samarbeid med relevante samarb...

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no