Fysioterapi

Målet for tjenesten er å ivareta befolkningens behov for forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet i nært samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Bo- og behandlingsentra: Behandling og vedlikeholdstrening.

Hjemmeboende:

 • Tiltak for å bedre eller opprettholde funksjon eller kompetanse for tapt funksjon - forhindre
 • Hjemmeulykker og belastningsskader hos pårørende og andre hjelpere, hjemmebehandling.

Skole/barnehage/helsestasjon:

 • Undersøke/testing av barn henvist av helsesøster eller lege.
 • Veiledning av barnehagepersonale.
 • Veiledning av lærere, PPT eller foreldre. Instruksjon til foreldre, lærere, assistenter og elever.

Oppfølging av barn; samarbeid med eksterne behandlings- og hjelpeinstanser.

Funksjonshemmede barn:

 • Treningsopplegg.
 • Teksniske hjelpemidler.
 • Instruksjon av assistenter.
 • tilrettelegging av arbeids- og hjemmemiljø.
 • Fysikalske behandling.
 • Deltakelse i ansvarsgrupper.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no